Garantie regeling

Tandheelkunde is een medisch beroep. Net zoals andere zorgverleners hebben tandartsen een wettelijke inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Ieder mens kan anders reageren op een behandeling. Ondanks uiterste zorgvuldigheid kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.
Indien onverhoopt het resultaat van de behandeling afwijkt van de verwachting of dat de levensduur door omstandigheden is bekort, bekijken we ondanks de wetgeving  toch graag of we met u tot een passende oplossing kunnen komen. De garantievoorwaarden variëren per behandeling. Deze ontvangt u bij de begroting en het behandelplan.