Informatie voor patiënten

Na een telefonische afspraak sturen wij u een informatiepakket. Dat bevat algemene inlichtingen over implantologie, een vragenlijst over uw gezondheid, een routebeschrijving en gegevens over de kosten van het informatieconsult. Tijdens dit informatieconsult bespreken we met u de mogelijke oplossingen voor uw gebitsprobleem. We maken een grote overzichtsfoto van uw gebit en bekijken of uw gezondheid en eventueel medicijngebruik het plaatsen van implantaten mogelijk maken. Als dat zo is maken we een  inventarisatie van uw specifieke gebitsproblemen.

Aan de hand daarvan leggen we een of meerdere behandelopties aan u voor. De behandelopties zetten we op papier met een bijbehorende begroting en een stappenplan zodat u kunt zien hoe de behandeling zal verlopen. We stellen uw verwijzer schriftelijk op de hoogte van ons behandeladvies en sturen een kopie van de röntgenfoto mee. In de meeste gevallen is één informatieconsult voldoende. Indien noodzakelijk maken we een vervolgafspraak met u.

Als u tot behandeling besluit krijgt u recepten van ons voor een desinfecterend spoelmiddel, pijnstillers en vaak ook antibiotica. Deze moet u voor de behandeling gebruiken. Soms is het noodzakelijk om een tijdelijke voorziening te maken die u kunt dragen in de periode dat het implantaat vastgroeit in de kaak. We nemen dan gebitsafdrukken bij u. Een enkele keer is daarvoor een aparte afspraak nodig.

De behandeling zelf vindt plaats onder lokale verdoving, zoals bij het vullen van een kies of het plaatsen van een kroon. Als u dat wenst kunnen we u een licht kalmerend middel voorschrijven. Tijdens de behandeling maken we een kleine opening in het tandvlees en lichten dat iets op waarna we de kunstwortel( implantaat) vastschroeven in de kaak. Op het implantaat wordt meestal een hoog afdekdopje geschroefd, dat door het tandvlees heen steekt. Het tandvlees wordt gehecht waardoor het op de juiste manier tegen het afdekdopje kan dichtgroeien.
Soms is het nodig de kaakwal iets te verbreden met kunstbot. In de meeste gevallen zal dit gelijktijdig plaatsvinden met het plaatsen van het implantaat. Soms is het door het opbouwen van de kaak niet mogelijk de afdekdop direct door het tandvlees te laten steken.
De klachten na de behandeling  zijn over het algemeen gering.

Na het vastgroeien van het implantaat is het vaak  alleen nog nodig het afdekdopje los te schroeven om de afdruk te nemen voor de kroon of prothese. Omdat dat dopje boven het tandvlees zit is het afdrukken niet gevoelig.

Een kroon kan twee tot drie maanden na het plaatsen van het implantaat worden vastgezet.
Een prothese, afhankelijk van de constructie, al na zes tot acht weken.
Als de kaak moet worden opgebouwd of tandvlees moet worden gereconstrueerd  kan de genezingsduur toenemen tot vijf á zes maanden.

Patiëntenbrochure Camlog
Patiëntenbrochure Dent-Med materials
Materiaal- en techniekkosten