Tandheelkunde

Tandheelkunde

acta-logo-1

ACTA is een samenwerkingsverband van de faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiëntenzorg op het terrein van de tandheelkunde. Internationaal gezien is ACTA toonaangevend in onderzoek en onderwijs.

Naast het opleiden van studenten tot tandarts, verzorgt ACTA Dental Education (ADE) postacademische cursussen voor tandartsen.

Dankzij de hoge kwaliteit van het onderzoekprogramma en de patiëntenzorg is ACTA in staat een onderwijsprogramma van topkwaliteit aan te bieden. Hieronder vindt u de missie van ACTA in punten uiteengezet:

ACTA is de gemeenschappelijke en zelfstandige faculteit Tandheelkunde van Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. ACTA wil een bijdrage leveren aan de uitvoering van de missies van beide universiteiten.
ACTA is een universitaire instelling ten behoeve van de opleiding tot tandarts als beroepsbeoefenaar en als wetenschapper.

ACTA is een brede tandheelkundige faculteit, waarin alle aspecten van de tandheelkunde zijn opgenomen in het onderwijsprogramma, het onderzoekprogramma en de patiëntenzorg. Vanuit de disciplines worden in nationaal en internationaal verband toonaangevende multidisciplinaire activiteiten ontplooid.

Dankzij de hoge kwaliteit van het onderzoekprogramma en de patiëntenzorg is ACTA in staat een onderwijsprogramma van topkwaliteit aan te bieden, dat niet alleen studenten trekt voor het reguliere curriculum naar Europees model, maar ook een grote aantrekkingskracht uitoefent op afgestudeerden die via postacademisch of specialistisch onderwijs hun kennis actueel willen houden dan wel willen vergroten.

ACTA geeft haar verantwoordelijkheid vorm door:

het verzorgen van tandheelkundige opleidingen die aansluiten op de vraag vanuit het veld;
het ontwikkelen van het wetenschapsgebied in zijn volle breedte;
het leveren van optimale tandheelkundige zorg aan haar patiënten in het kader van onderwijs, onderzoek en topreferente en topklinische zorg;
het optimaal benutten van het talent van haar studenten en medewerkers;
door het bieden van een hoogwaardige studeer- en werkomgeving; het participeren en het uitdragen van ideeën in maatschappelijke organisaties en projecten en de wens daarop aangesproken te worden.

BRON: acta.nl