Vraag en antwoord

Natuurlijk heeft u vragen over de implantaatbehandeling. Onderstaand hebben we de meest voorkomende vragen alvast beantwoord. Voor andere vragen kunt u contact met ons opnemen door ons te bellen of ons contactformulier in te vullen.

Moet ik zonder tand (en) lopen na de behandeling?

Nee, als het enigszins mogelijk is maken we een tijdelijke voorziening. Dat kan een noodkroon zijn op het implantaat, een tandje dat we ertussen plakken of een uitneembaar plaatje / hoesje. Alleen als de mond erg gezwollen is na de behandeling is zo’n voorziening niet mogelijk. Als we dit verwachten, stellen we u hiervan vooraf op de hoogte. Draagt u een prothese, dan maken we die zo goed mogelijk passend.

Mag ik eten of drinken na de behandeling?

Na eenvoudige ingrepen kunt u meteen na de behandeling gerust wat drinken. Wellicht is het verstandig te wachten tot de verdoving is uitgewerkt. U moet niet actief gaan spoelen of hete dranken gebruiken. Dit kan nabloedingen veroorzaken. In principe kunt u alles eten. Vermijdt hard voedsel. Ontzie het behandelde gebied  en oefen nooit druk op deze weefsels of implantaten uit.

Mag ik alcohol drinken na de behandeling?

Dit wordt sterk ontraden de eerste 48 uur, daar dit de kans op nabloedingen verhoogt. Bij uitgebreide behandelingen is het advies om ook daarna niet of zeer matig te drinken.

Wat te doen als een genezingskapje los zit?

In een enkel geval komt het voor dat tijdens het vastgroeien van het implantaat het genezingskapje los komt. Deze moet dan weer worden vastgedraaid bij ons.  Indien mogelijk kunt u deze met de vingers zelf proberen aan te draaien. Mocht de afdekschroef echt eruit zijn dan geen paniek. Poetst u het tandvlees goed mee en maak een afspraak bij ons voor het terugplaatsen. Een weekend of vakantie kan op deze manier worden overbrugt.

Wat te doen als een tijdelijke- of noodkroon los zit?

Soms komt de bevestigingsschoef los. Dat kan doordat deze onvoldoende is aangedraaid of door overbelasting. U dient dan spoedig een afspraak te maken om de kroon weer vast te laten zetten om beschadiging of breuk te voorkomen.

Waarom is een interim of tijdelijke kroon noodzakelijk?

Het moeilijkste deel van de behandeling is vaak het mooi vormgeven van het tandvlees en het zorgen dat dit in de jaren daarna ook stabiel blijft. Om het tandvlees in de juiste vorm te laten genezen wordt bij esthetische situaties meestal eerst een tijdelijke of interim kroon van kunststof gemaakt. De vorm van het tandvlees kan door de druk van de kunststofkroon worden beïnvloed. Als het resultaat bereikt is, laten we de interim kroon liefst nog een paar maanden zitten om zeker te weten dat het tandvlees niet meer verandert. Daarna wordt pas de definitieve keramische kroon vervaardigd.

Krijg ik na jaren een zwarte rand bij mij tandvlees onder de kroon bij mijn voortand?

Nee dat kan in principe niet meer gebeuren. Mocht het tandvlees in de loop der jaren toch iets terugtrekken dan is het materiaal onder de kroon ook tandkleurig en dus esthetisch niet storend.

Is het mogelijk direct na het trekken van een tand of kies een implantaat te plaatsen?

Ja, dit is vaak goed mogelijk. Bij tanden of kiezen die een belangrijke esthetische functie hebben, verdient dat zelfs vaak de voorkeur. Het omringende bot en tandvlees slinkt dan niet en de esthetiek blijf intact. Dit geeft een veel mooier eindresultaat. Alleen als de wortel erg ontstoken is kan beter na het verwijderen van de tand of kies eerst een paar weken op genezing te gewacht worden voordat een implantaat wordt geplaatst.

Wat te doen bij ontstoken tandvlees?

Alvorens we het implantaat kunnen plaatsen, moet het tandvlees (dat functioneert als het steunweefsel van de tanden en het implantaat) geheel gezond zijn. Als het tandvlees ontstoken is, valt niet goed te voorspellen hoe de genezing van het implantaat (het vastgroeien aan het bot) zal verlopen. Wie ontstoken tandvlees heeft en een implantaat wenst, moet eerst gezond tandvlees krijgen. Dit zal in de meeste gevallen in samenwerking met de mondhygiënist of parodontoloog gebeuren. Voor meer informatie over ontstoken tandvlees zie: www.nvvp.org

Hoe vaak moet ik langskomen om een klikprothese te laten vervaardigen?

In de meeste gevallen één keer waarbij we de implantaten plaatsen. De prothese wordt in de zelfde zitting aangepast.  Over het algemeen is controle na een week niet nodig. Na circa zeven weken komt u terug voor controle en het plaatsen van de drukknopjes waarop de prothese kan worden vastgeklikt. Hierna gaat u meestal terug naar de tandprotheticus of tandarts die u heeft doorverwezen voor het vervaardigen van de prothese. Gemiddeld zijn daar zes afspraken voor nodig. We willen  u graag nog één keer voor controle na een jaar terug zien. Nadat de behandeling bij ons is afgerond wordt de zorg weer door uw eigen tandarts overgenomen.

Hoe vaak moet ik langskomen om een implantaatkroon of –brug te laten vervaardigen?

In de meeste gevallen één keer waarbij we het implantaat plaatsen in combinatie met het opbouwen van de kaak. Na een week komt u terug voor wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen. Dan volgt een periode van genezing en vastgroeien van het implantaat. Gemiddeld duurt dit tien tot zestien weken. In de meeste gevallen steekt het implantaat tijdens de genezingsperiode met het genezingskapje al door het tandvlees. Soms moet de kaak fors worden opgebouwd. In dat geval is er geen genezingskapje te zien.  Dan wordt tijdens de controle een kleine opening door het tandvlees gemaakt (het vrijleggen). Gemiddeld zijn dit drie á vier afspraken. Hierna wordt dan de kroon of brug, afhankelijk van wat is afgesproken door uw eigen tandarts of bij ons vervaardigd in twee á drie sessies. We willen  u graag nog één keer voor controle na een jaar terug zien. Nadat de behandeling bij ons is afgerond wordt de zorg weer door uw eigen tandarts overgenomen.

Hoelang duurt het plaatsen van een implantaat?

De duur van de behandeling voor het plaatsen van een implantaat is afhankelijk van verschillende factoren. Moet er veel weefsel worden hersteld of opgebouwd?  Zijn er hoge esthetische eisen of betreft het een kies meer achter in de mond? De duur van de behandeling wordt altijd met u besproken.

Wat zijn de kosten van een implantologische behandeling?

De kosten van een behandeling zijn zeer variabel omdat het van zeer veel factoren afhankelijk is, onder andere de uitgebreidheid van de behandeling en uw eigen esthetische wensen. U krijgt daarom een begroting gericht op uw situatie.

Vergoedt mijn verzekering de kosten?

Indien u een tandarts verzekering heeft vergoed deze vaak een deel van de behandeling. In principe krijgt u een rekening na iedere deelbehandeling. Wij rekenen deze meteen met u af, bij voorkeur met PIN-betaling. De rekening kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u volledig tandeloos bent, zal de behandeling voor een klikprothese, na  goedkeuring van de zorgverzekeraar, grotendeels worden vergoed. Uw eigen bijdrage over het gehele behandeltraject zal dan circa € 280.00 bedragen, afhankelijk hoe u aanvullend bent verzekerd. Het wettelijke eigen risico van € 385,00 is daarnaast ook van toepassing op deze behandeling. Een en ander onder voorbehoud van eventuele stelsel- en tariefswijzigingen. (2023)

Gebruik eventueel deze link :  https://vergelijkmondzorg.nl/

Zijn er nog kosten als de behandeling is afgerond?

Net als bij een natuurlijk gebit zijn er de kosten van nazorg zoals controles, foto’s en gebitsreiniging. Het hangt van uw verzekering af wat u hiervan vergoed krijgt. Daarnaast treedt na verloop van tijd, net als bij conventionele tandheelkundige constructies, een zekere mate van slijtage op. Daardoor kan het soms noodzakelijk zijn een onderdeel te vervangen of een reparatie uit te voeren.

Is een implantaat zichtbaar?

Indien goed aangebracht is een implantaat niet te onderscheiden van een natuurlijke wortel. In sommige gevallen is de kroon wel in heel lichte mate te onderscheiden van een natuurlijke tand of kies.

Moet ik naar het ziekenhuis voor de behandeling?

Nee, in principe worden alle behandelingen in de praktijk uitgevoerd in een daarvoor speciaal ingerichte behandelkamer die aan alle wettelijke richtlijnen voldoet.

Hoe kan ik een implantaat reinigen?

Net zoals bij een natuurlijk gebit moet een implantaat worden onderhouden door te poetsen en het gebruik van interdentaal borsteltjes, tandenstokers en flos. Vaak adviseren we u om een elektrische borstel aan te schaffen. Het is net zoals bij een natuurlijk gebit noodzakelijk dat u minstens één maal per jaar naar uw tandarts gaat voor controle. Daarnaast kan een aanvullende behandeling bij de mondhygiëniste noodzakelijk blijken.

Mag ik na de behandeling aan het verkeer deelnemen?

Na de behandeling en zeker als u kalmerende medicijnen heeft gebruikt, is het zeer af te raden om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Advies is u te laten halen en brengen.

Wat is de levensduur van een implantaat?

Dit is niet exact te zeggen. De levensduur hangt deels af van uw eigen gedrag: onvoldoende mondhygiëne en veelvuldig roken kunnen die duur bekorten. Daarnaast kan er door onvoorziene omstandigheden soms iets misgaan. Van alle implantaten die in de onderkaak worden geplaatst is ongeveer 96 procent succesvol. Voor de bovenkaak ligt dit op ongeveer 93 procent, dat komt door de wat ongunstigere anatomie.

Is het plaatsen van implantaten aan leeftijd gebonden?

Niemand is te oud voor implantologie. Als bij het eerste consult blijkt dat uw gezondheid voldoende is, is er geen beletsel voor een behandeling. We hanteren wel een ondergrens in leeftijd. De kaken groeien bij een vrouw door tot ongeveer het negentiende jaar en bij een man tot circa het tweeëntwintigste jaar. De natuurlijke tanden en kiezen groeien harmonieus mee met de groei van het gelaat, maar implantaten doen dat niet. We moeten dus zeker weten dat de kaken zijn volgroeid voordat we tot behandeling overgaan.

Kan ik na de behandeling mijn dagelijkse activiteiten meteen weer oppakken?

Van tevoren vertellen wij u wat voor bezwaren u kunt verwachten na de behandeling. Over het algemeen zijn die gering. U kunt gewoon de volgende dag werken. Het is verstandig om een paar dagen niet te sporten en geen zwaar lichamelijk werk te doen. In principe zullen we altijd een noodvoorziening maken bij de voortanden of indien van toepassing de bestaande prothese aanpassen. Als dit niet mogelijk is wordt u daarvan van tevoren op de hoogte gesteld.

Is de behandeling pijnlijk?

Tijdens de behandeling bent u verdoofd net als bij uw eigen tandarts. De bezwaren achteraf zijn over het algemeen goed met paracetamol te onderdrukken. We adviseren u al een pijnstiller in te nemen voor de behandeling. Dit om het uitwerken van de verdoving goed te overlappen.

Kan een implantaat gaan loszitten of niet vastgroeien?

Heel soms kan het voorkomen dat een implantaat niet vastgroeit. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Factoren die een negatieve invloed hebben zijn roken, slechte mondhygiëne en een te vroege hoge belasting van het implantaat, voordat het echt is vastgegroeid. Als het implantaat niet blijkt vast te groeien, proberen we daarvoor altijd een passende oplossing te vinden. Het is bijna altijd mogelijk om na verwijdering van het implantaat en genezing van het bot opnieuw een implantaat te plaatsen. De gebruikte materialen zijn allen lichaamsvriendelijk (biocompatibel), waardoor afstoting of allergische reacties nagenoeg niet voorkomen.

Kan een implantaat weer worden verwijderd?

Een goed vastgegroeid implantaat is moeizaam te verwijderen. Het dient dan te worden uitgeboord. Hierbij treedt er helaas botverlies op.

Verklarende woordenlijst terminologie

gingivatandvlees direct rond de tand
mucosatandvlees verder in de mond en rond een implantaat
sinusmeestal wordt hiermee de bovenkaaksholte bedoeld
abutmentgenezingskap of healingcap
osseointegratieproces en periode van vastgroeien van het implantaat in het bot
gingivitisontstoken tandvlees
mucositisontstoken tandvlees rond implantaat
parodontitisverlies van bot rond wortels door ontsteking
peri-implantitisverlies van bot rond implantaten door ontsteking