Antwoord op uw vragen

 

● Wat is een implantaat?
Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst en vastgroeit. Deze permanentevervanging van de natuurlijke tandwortel dient als nieuw stevig fundament voor een kroon, brug of kunstgebit. De meeste implantaten zijn schroefvormig en gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar bot aan vast groeit. Het implanteren van kunstwortels wordt al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw toegepast. De betrouwbaarheid van implantaten is door uitgebreid klinisch en wetenschappelijk onderzoek aangetoond. De laatste tien jaar is de kwaliteit vanhet materiaal zo verbeterd en de prijs ervan zo gedaald dat een implantaat in veel gevallen de behandelingsoptie van de eerste keus is in plaats van een ander behandelalternatief.

camlog_pb_08-2

● Wat zijn de mogelijkheden van implantaten?
Implantaten kunnen worden gebruikt als kunstwortel voor een enkele tand of kies of voor meerdere tanden of kiezen tegelijk. Ook een door implantaten gedragen brug is mogelijk. Een voordeel van een implantaatkroon ten opzichte van een brug is dat we de naastgelegen vaak gezonde kiezen niet hoeven af te slijpen. Dat scheelt (onnodige) schade aan uw gebit.

We kunnen ook implantaten aanbrengen als verankering onder een volledige prothese zodat die kan worden vast geklikt. Dat biedt meer comfort omdat de prothese geen drukplekken meer veroorzaakt. Ook slinkt de kaak niet verder.

● Moet je gezond zijn voor de behandeling?
Iedereen die gezond genoeg is om een normale tandheelkundige behandeling te ondergaan komt in aanmerking voor een implantologische behandeling.

● Hoe lang duurt een behandeling? En wat is de tijdsduur van een behandeltraject?
Voor een eenvoudige behandeling waarbij we een of twee implantaten aanbrengen, is een half uur tot drie kwartier nodig. Als we bijvoorbeeld eerst de kaak moeten verbreden, is uiteraard meer tijd nodig. Wij stellen u altijd op de hoogte van de te verwachten tijdsduur van de behandeling. De duur van het totale behandeltraject is afhankelijk van de botkwaliteit en van de vraag of de kaak moet worden opgebouwd. Gemiddeld zijn patiënten na ongeveer twee maanden klaar maar er zijn ook patiënten bij wie we vanwege uitgebreide behandelingen een half jaar nodig hebben. Tijdens het informatieconsult krijgt u daarover op uw situatie toegespitste informatie.

● Zijn er klachten na de behandeling?
Van de behandeling zelf voelt u niets. Gedurende de behandeling en de eerste uren daarna is de plek die is behandeld verdoofd. De klachten na het plaatsen van een implantaat zijn meestal gering hoewel de klachten kunnen toenemen naarmate de behandeling uitgebreider is.
Eventuele pijn is heel goed te bestrijden met de voorgeschreven medicatie. Soms ontstaat een zwelling. Die is meestal op de derde dag na de behandeling het hevigst en neemt daarna af.
In sommige gevallen treedt een lichte bloeduitstorting op. U kunt ook tijdelijk een wat vreemd, verdoofd gevoel krijgen in de onderlip of op de behandelde plek.

● Mag ik eten of drinken na de behandeling?
Na eenvoudige ingrepen kunt u meteen na de behandeling gerust wat drinken. U moet in geen geval gaan spoelen en geen hete dranken gebruiken; dat kan nabloedingen veroorzaken. Na wat uitgebreidere behandelingen dient u ongeveer drie uur te wachten met drinken. Met eten moet u wachten tot de verdoving is uitgewerkt. Dit om schade aan opgebouwde weefsels en hechtingen te voorkomen. In principe kunt u alles eten, vermijdt heel hard voedsel. Ontzie het behandelde gebied en oefen er nooit druk op uit.

● Mag ik roken of alcohol drinken?
Het effect van een implantologische behandeling is uitermate onvoorspelbaar bij patiënten die roken. Als u gevrijwaard wilt blijven van negatieve effecten dient u te stoppen met roken voordat u een implantaat laat aanbrengen. Het advies is om minimaal twee weken voor de behandeling te stoppen en daarna minstens zes weken niet te roken. Als u daarna weer met roken begint, kan dat de levensduur van het implantaat ernstig bekorten.

Wij ontraden u sterk om de eerste 24 uur na de ingreep alcohol te gebruiken omdat daardoor de kans op nabloedingen kan toenemen. Wij adviseren u om de dagen erna niet of slechts zeer matig te drinken.

● Mag ik mijn prothese weer dragen na de behandeling?
In bijna alle gevallen kan de prothese worden aangepast aan de implantaten zodat u deze meteen weer kunt dragen. Wel kan het tandvlees gevoelig zijn na de behandeling. U kunt de genezing bespoedigen door de mond goed te spoelen en de implantaten voorzichtig te poetsen met een elektrische tandenborstel.

● Moet ik zonder tand (en) lopen na de behandeling?
Nee, als het enigszins mogelijk is maken we een tijdelijke voorziening. Dat kan een noodkroon zijn op het implantaat, een tandje dat we ertussen plakken of een uitneembaar plaatje. Alleen als de mond erg gezwollen is na de behandeling is zo’n voorziening niet mogelijk. Als we dit verwachten, stellen we u hiervan vooraf op de hoogte.

● Is het mogelijk direct een noodkroon te maken na het plaatsen van het implantaat?
Ja, dat is vaak mogelijk. Het heeft als voordeel dat geen tijdelijke uitneembare voorzieningen hoeven te worden gemaakt. Als een implantaat net in het bot is geplaatst zit het slechts mechanisch vast. In de weken daarna zal het geleidelijk aan het bot vastgroeien. Afhankelijk van de plek in de kaak, duurt het 3 tot 12 weken alvorens het implantaat echt kan worden belast.
Als het implantaat zeer stabiel geplaatst kan worden, kan daarop een noodkroon worden gemaakt. Vereiste is dan dat de betreffende noodkroon en dus ook het implantaat dat daaraan vast zit absoluut niet zwaar belast mag worden.

● Is het mogelijk direct na het trekken van een tand of kies een implantaat te plaatsen?
Ja, dit is vaak goed mogelijk. Bij tanden of kiezen die een belangrijke esthetische functie hebben, verdient dat zelfs vaak de voorkeur. Het omringende bot slinkt dan niet en het tandvlees blijf intact. Dit geeft een veel mooier eindresultaat. Alleen als de wortel ontstoken is, is het beter na het verwijderen van de tand of kies eerst een paar weken op genezing te wachten voordat een implantaat wordt geplaatst.

● Wat te doen bij ontstoken tandvlees?
Alvorens we het implantaat kunnen plaatsen, moet het tandvlees (dat functioneert als het steunweefsel van de tanden en het implantaat) geheel gezond zijn. Als het tandvlees ontstoken is, valt niet goed te voorspellen hoe de genezing van het implantaat (het vastgroeien aan het bot) zal verlopen. Wie ontstoken tandvlees heeft en een implantaat wenst, moet eerst gezond tandvlees krijgen. Dit zal in de meeste gevallen in samenwerking met de mondhygiëniste gebeuren. Voor meer informatie over ontstoken tandvlees zie: www.nvvp.org

● Hoe vaak moet ik langskomen om een overkappings- of klikprothese te laten aanbrengen?
In de meeste gevallen één keer waarbij we de implantaten aanbrengen. Na twee tot drie weken komt u terug voor de wondcontrole, het verwijderen van de hechtingen en het plaatsen van de drukknopjes waarop de prothese kan worden vast geklikt.

Comp_S96_Abb zonder afdruk

Hierna gaat u meestal terug naar de (tand)arts of tandprothetist die u heeft doorverwezen voor het vervaardigen van de prothese. Daarvoor moet u ongeveer zes keer langskomen. In enkele gevallen wordt die prothese door ons vervaardigd.

● Hoe vaak moet ik langskomen om een implantaatkroon of –brug te laten aanbrengen?
In de meeste gevallen één keer waarbij we het implantaat aanbrengen. Soms is het noodzakelijk de kaak met kunstbot iets te verbreden. Na twee weken komt u terug voor wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen. Dan volgt een periode van genezing en vastgroeien van het implantaat. Voor de onderkaak duurt dat meestal acht weken, voor de bovenkaak ongeveer twaalf weken. Als de kaak moet worden verbreed is de genezingstijd langer, soms wel tot zes maanden.
In de meeste gevallen steekt het implantaat tijdens de genezingsperiode met het afdekdopje al door het tandvlees. Is dit niet het geval dan zal nog een doorvoer door het tandvlees worden gemaakt. Daarna gaat u meestal terug naar de tandarts die u heeft doorverwezen voor het vervaardigen van de kroon of brug. Bij uw tandarts moet u meestal twee tot drie keer langskomen.
Het kan ook zijn dat wij de kroon of de brug voor u vervaardigen.

● Wat zijn de kosten van een implantologische behandeling? Vergoedt mijn verzekering die?
Dit is moeilijk te zeggen omdat het van zeer veel factoren afhankelijk is. Om een indicatie te geven: het minimale bedrag voor een implantaat met kroon is 1700 euro, maar de kosten kunnen afhankelijk van uw gebitssituatie hoger uitvallen. U krijgt daarom een begroting. Van de kosten krijgt u een deel terug van de verzekering als u aanvullend verzekerd bent voor tandartskosten.
In principe krijgt u een rekening na iedere deelbehandeling. Voor sommige behandelingen verlangen wij een aanbetaling. U wordt hiervan op de hoogte gesteld tijdens het informatieconsult.

Indien u volledig tandeloos bent, zal de behandeling, bij goedkeuring van de aanvraag, grotendeels worden vergoed. Uw eigen bijdrage over het gehele behandeltraject zal dan circa € 250.00 bedragen, afhankelijk hoe u aanvullend bent verzekerd. Het wettelijke eigen risico van € 385,00 is daarnaast ook van toepassing op deze behandeling. Een en ander onder voorbehoud van eventuele stelsel- en tariefswijzigingen.

Indien u een eerste afspraak maakt, zijn de kosten (tarieven 2016) van dit intakegesprek :
code J02        Onderzoek implantologie                                                             €       89,95
code X22       Grote overzichtsfoto                                                                       €       63,42
———–
Totaal                                                                                                                         €       153,37

Afhankelijk van uw gebitsituatie kan blijken dat aanvullend onderzoek nodig is:
code X25       CT – scan                                                                                           €      126,84
Dit laatste wordt dan met u overlegd. Vergoeding hiervan is afhankelijk van uw verzekering.
In het geval van een volledig tandeloze kaak, worden de kosten van het intakegesprek vergoed vanuit de AWBZ.

● Zijn er nog kosten als de behandeling is afgerond?
Net als bij een natuurlijk gebit zijn er de kosten van nazorg zoals controles, foto’s en gebitsreiniging. Het hangt van uw verzekering af wat u hiervan vergoed krijgt.
Daarnaast treedt na verloop van tijd, net als bij conventionele tandheelkundige constructies, een zekere mate van slijtage op. Daardoor kan het soms noodzakelijk zijn een onderdeel te vervangen of een reparatie uit te voeren.

● Is een implantaat zichtbaar?
Indien goed aangebracht is een implantaat niet te onderscheiden van een natuurlijke wortel.
In sommige gevallen is de kroon wel in heel lichte mate te onderscheiden van een natuurlijke tand of kies.

camlog_pb_06-1_oorcamlog_pb_11-3

● Moet ik naar het ziekenhuis voor de behandeling?
Nee, in principe worden alle behandelingen die poliklinisch kunnen worden gedaan bij ons in de praktijk uitgevoerd in een daarvoor speciaal ingerichte behandelkamer die aan alle eisen van steriliteit voldoet.

● Hoe moet ik een implantaat schoonhouden en heeft een implantaat nog speciaal onderhoud nodig?
Net zoals bij een natuurlijk gebit moet een implantaat worden onderhouden door te poetsen en het gebruik van interdentaal borsteltjes, tandenstokers en flos. Vaak adviseren we u om een elektrische borstel aan te schaffen. Het is nu zo dat patiënten die een prothese dragen en waar  implantaten met en kliksysteem onder de prothese wordt vervaardigd een elektrische Oral-B Vitility tandenborstel krijgen. Het is net zoals bij een natuurlijk gebit noodzakelijk dat u minstens één maal per jaar naar uw tandarts gaat voor controle. Daarnaast kan een aanvullende behandeling (en) bij de mondhygiëniste noodzakelijk blijken. Ook zullen er af en toe röntgenfoto’s moeten worden gemaakt om het vastgroeien van het implantaat in het kaakbot te beoordelen. Nadat de behandeling bij ons is afgerond wordt de zorg weer door uw eigen tandarts overgenomen.

tandenborstel

Poetsinstuctie klik hier

● Mag ik na de behandeling aan het verkeer deelnemen?
Na de behandeling en zeker als u kalmerende medicijnen heeft gebruikt, is het zeer af te raden om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Voor de wat kleinere ingrepen geldt dat dit wel mogelijk is. U kunt daarover altijd eerst met ons overleggen.

● Wat is de levensduur van een implantaat? En heb ik er garantie op?
Dit is niet exact te zeggen. De levensduur hangt deels af van uw eigen gedrag: onvoldoende mondhygiëne en veelvuldig roken kunnen die duur bekorten. Daarnaast kan er door onvoorziene omstandigheden soms iets misgaan. Van alle implantaten die in de onderkaak worden geplaatst is een percentage van ongeveer 98 procent succesvol. Voor de bovenkaak ligt dit percentage op ongeveer 96 procent, dit door de wat ongunstigere anatomie. Als zich onverhoopt een probleem voordoet zullen wij er altijd naar streven daarvoor een passende oplossing te vinden.

● Is implantologie aan leeftijd gebonden?
Niemand is te oud voor implantologie. Onze oudste patiënt was 94 jaar. Als bij het eerste consult blijkt dat uw gezondheid in orde is, is er geen beletsel voor een behandeling. We hanteren wel een ondergrens in leeftijd. De kaken groeien bij een vrouw door tot ongeveer het zestiende jaar, bij een man tot het achttiende jaar. De natuurlijke tanden en kiezen groeien harmonieus mee met de groei van het gelaat maar implantaten doen dat niet. We moeten dus zeker weten dat de kaken zijn volgroeid voordat we tot behandeling overgaan.

● Kan ik na de behandeling mijn dagelijkse activiteiten (werken , sporten) meteen weer oppakken?
Van tevoren vertellen wij u wat voor klachten u kunt verwachten. Over het algemeen zijn die zeer gering. U kunt gewoon de volgende dag werken. Het is verstandig om een paar dagen niet te sporten en geen zwaar lichamelijk werk te doen.

In principe zullen we altijd een noodvoorziening maken of de bestaande prothese aanpassen. Als dit niet mogelijk is wordt u daarvan van tevoren op de hoogte gesteld.

● Kan een implantaat gaan loszitten of niet vastgroeien?
Heel soms kan het voorkomen dat een implantaat niet vastgroeit. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Factoren die een negatieve invloed hebben zijn roken, slechte mondhygiëne en een te vroege hoge belasting van het implantaat, voordat het echt is vastgegroeid. Als het implantaat niet blijkt vast te groeien, proberen we daarvoor altijd een passende oplossing te vinden. Het is bijna altijd mogelijk om na verwijdering van het implantaat en genezing van het bot opnieuw een implantaat te plaatsensituaties.

● Overige vragen?
U kunt ons altijd bellen. U bent natuurlijk altijd van harte welkom voor een oriënterend consult.