Algemene- en betalingsvoorwaarden

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de Associatie Nederlandse Tandartsen, KNMT.

U ontvangt vóór de behandeling een begroting. Als u kiest door ons behandeld te worden committeert u zich hier aan. Een vervolgbehandeling wordt niet uitgevoerd zolang er nog onbetaalde rekeningen zijn. Facturering geschiedt na iedere behandelsessie.