Verwijzers

Algemene informatie

Implantologie Hoorn heeft een prettige en langdurige samenwerking op het gebied van implantologie met collega’s uit de regio. Alle behandelingen op het gebied van de implantologie en regeneratie van  weefsels kunnen worden uitgevoerd. De implantologie kan ook goed als een deelbehandeling worden uitgevoerd. In dat geval maakt u als verwijzer zelf de supra-structuur. Voor een vlotte communicatie is het prettig als er een verwijsbrief is waarin de zorgvraag en de taakverdeling staan beschreven. Als u over aanvullende informatie beschikt, zoals röntgenfoto’s, ontvangen we die graag. Communicatie per mail heeft onze voorkeur.

Behandeltraject

Wij bieden patiënten allereerst een intakegesprek. We sturen dan vooraf een informatiepakket toe. Tijdens het intakegesprek worden foto’s gemaakt en wordt de problematiek in kaart gebracht. Aan de hand van deze diagnose worden één of meerdere behandelplannen vervaardigd. Deze bevatten dan  een stappenplan voor de behandeling, een indicatie van de behandelduur en een begroting van de kosten. Een eventuele aanvraag bij zorgverzekeraar wordt door ons gedaan. We houden u op de hoogte gedurende het implantologische en indien gewenst het restauratieve behandeltraject met verslagen en foto’s. Bij de afbehandeling wordt patiënt weer naar u terug verwezen. Patiënt wordt geadviseerd na een jaar nog terug te komen voor controle.

Fronttandvervanging

Met name in de esthetische zone is het van belang de architectuur van de mucosa zo veel mogelijk intact te houden. Daar waar dat mogelijk is zal dus zoveel mogelijk meteen na extractie worden geïmplanteerd. Het advies is om deze elementen niet van tevoren te verwijderen, daar het herstel van de mucosa achteraf vaak veel moeizamer en kostbaarder is. Collegiaal overleg altijd mogelijk.